موشکوله

امروز من بهترین هدیه و سورپریز زندگیمو گرفتم
اینو از ته ته دل و جدی میگم
موشکوله، یه استاتوس، یه شعر و یه عکس که تو ازم گرفتی
من که نوشتن بلد نیستم
فقط اومدم بگم
مونی موشکوله دوست میداره
مونی عاشق موشکولش شد
بیشتر از شکلات و اینا
یادته که
کاش امروز مثلا تولدم بود چی میشد مگه؟